Proiect

"Multiplying Decent Work- Decent Life!" EuropeAid/131141/C/ACT/Multi, DCI-NSA-ED/2012/279-811

concept

 

Ideea

Companiile multinaţionale, dar şi tot mai multe companii de dimensiuni mai mici îşi mută producţia şi serviciile în ţări din Asia, Africa,
America Latină sau Europa de Est. Statele intră în competiţie pentru a deveni destinaţii ale relocării şi „licitează”, oferind salarii mai mici,
încălcări ale drepturilor muncitorilor, standarde ecologice şi sociale scăzute. Doar prin cooperarea internaţională a sindicatelor, negocierea
acordurilor internaţionale cadru, transpunerea standardelor OIM în practică şi colaboarea cu ONG-urile se poate stopa această cursă a statelor către pauperizarea propriilor populaţii.

Acţiunea globală devine eficientă atunci când există solidaritate internaţională!

Proiectul „Muncă decentă pentru o viaţă decentă” oferă numeroase posibilităţi de informare cu privire la acţiunile sindicatelor şi la
realităţile globale: două cursuri de pregătire care se vor desfăşura pe parcursul unui an, seminare de o zi, evenimente publice, expoziţie foto mobilă.

Solidaritatea globală se creează prin networking!

Primul pas în crearea unei solidarităţi internaţionale constă în interacţiunea dintre muncitori, sindicate şi ONG-uri cu preocupări şi
probleme similare. În cadrul proiectului, aveţi posibilitatea de a învăţa împreună şi de la ceilalţi, prin interacţiunea cu persoane venind atât
din ţări dezvoltate, cât şi din ţări în curs de dezvoltare, care vă vor împărtăşi din experienţele lor şi realităţile cu care se confruntă.

Proiectul este coordonat în fiecare ţară parteneră de un ONG şi de un sindicat. Pe parcursul derulării proiectului participanţii din cele
trei ţări partenere (Austria, Bulgaria, România) vor avea ocazia să interacţioneze.

Grupuri ţintă

• Membrii sindicatelor
• Membrii consiliilor de întreprindere
• Membri ai ONG-urilor
• Mass-media
• Autorităţi publice şi decidenţi
• Publicul