Concept

concept

 

Conceptul de „Muncă Decentă”

A fost propus de Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) în anul 2000, din dorinţa de a formula un obiectiv politic internaţional
de promovare a îmbunătăţirii condiţiilor de muncă, dincolo de respectarea drepturilor sociale fundamentale, aşa cum sunt definite de cele
8 convenţii fundamentale ale OIM.

Cele patru obiective strategice ale OIM sunt :

• Promovarea drepturilor la locul de muncă;
• Ocuparea forţei de muncă;
• Protecţia socială;
• Dialogul social.

Munca Decentă pune accent pe :

• Şanse egale la locul de muncă, pentru eliminarea oricărei discriminări;
• Asigurarea unei remuneraţii decente pentru muncitori şi familia lor, care să le permită un trai decent;
• Garantarea unei protecţii sociale în caz de boală, de sarcină şi pentru orice alte situaţii cu care angajaţii se confruntă de-a lungul
vieţii;
• Excluderea oricărei forme de exploatare;
Dreptul la organizare al cetăţenilor pentru a-şi reprezenta interesele în mod colectiv prin sindicate şi pentru a se putea angaja într-un veritabil dialog ca cetăţeni şi muncitori.

Munca decentă – un concept global

Între reducerea locurilor de muncă dintre ţările dezvoltate şi exploatarea muncitorilor din ţările în curs de dezvoltare există mai multe
conexiuni decât se observă la prima vedere: ameninţarea constantă cu mutarea producţiei afectează deopotrivă ţările dezvoltate (unde angajaţii
sunt constant sub presiunea pierderii locurilor de muncă), dar şi ţările în curs de dezvoltare care fac „concesii” majore companiilor, pentru a-şi
muta producţia în ţara lor. În final, de fiecare dată, companiile sunt „căştigătorii”.
Pentru a contracara efectele nefaste pe care globalizarea le are asupra muncitorilor de pretutindeni există o soluţie: Sindicatele trebuie
să colaboreze la nivel global!
Conceptul de muncă decentă a fost preluat de Confederaţia Internaţională a Sindicatelor (CIS) în anul 2007, când CIS împreună cu o serie
de ONG-uri au lansat pentru prima dată campania „muncă decentă pentru o viaţă decentă”.
Proiectul „Muncă Decentă pentru o Viaţă Decentă”, care se derulează în Austria, România şi Bulgaria continuă şi se integrează demersurilor de până acum.